Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji inwestycji - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 47,20 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową dla ośrodka Jurajska Przystań w Jastrzębiu koło Poraja, ul. Zielona 24

Oferty można składać w siedzibie Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie ul. Aleja Pokoju 44, w terminie do dnia 07.04.2023 roku do godziny 12:00.

Oferty otrzymane po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania wraz z załącznikami.

pdf

JP SIWP

Rozmiar: 5.00 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

JP Załacznik nr 1 Zakres i wymagania

Rozmiar: 11.47 mb
Data dodania: 16-05-2023
doc

JP Załacznik nr 2 Formularz ofertowy

Rozmiar: 52.74 kb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

JP Załacznik nr 4 Wzór Umowy

Rozmiar: 7.65 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

JP Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

Rozmiar: 1.25 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Pytania i odpowiedzi JP

Rozmiar: 86.23 kb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Pytania iodpowiedzi JP 1

Rozmiar: 102.74 kb
Data dodania: 16-05-2023