JURAJSKI AGRO FRESH PARK jest Spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, opierającą się o założenie partnerstwa biznesowego wszystkich partnerów rynku rolnego i spożywczego. JAFP będzie odgrywał wiodącą rolę w łańcuchu wartości, pełniąc rolę integratora rynku od dostawców produktów rolniczych i ogrodniczych, poprzez usługi poprodukcyjne i przetwórstwo, aż po ośrodki dystrybucji, sprzedaży i konsumentów ostatecznych.

Działania inwestycyjne polegać będą na budowie czterech nowoczesnych hal o powierzchni 10.000 m2 każda o funkcjach operacyjnych i magazynowych oraz budynku administracyjno – biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i parkingową, sieciami uzbrojenia terenu i obiektamitowarzyszącymi.
Teren realizacji inwestycji jest doskonale skomunikowany: położenie tuż przy węzłach autostradowych „Mykanów” i „Rząsawa” nowo wybudowanej autostrady A-1.


W skład majątku JAFP wchodzi 280 ha nieruchomości położonych w granicach administracyjnych trzech gmin:
⦁  52 ha gruntów w miejscowości Kościelec w gminie Rędziny, na których powstanie inwestycja Jurajskiego Agro Fresh Parku
⦁  138 ha gruntów rolnych w miejscowości Lubojenka w gminie Mykanów, będącychczęścią zaplecza producenckiego dla przyszłej inwestycji
⦁  88 ha gruntów w dzielnicy Rząsawa w Częstochowie przy węźle autostrady A-1, na których Spółka zamierza stworzyć Strefę Aktywności Gospodarczej

Partnerstwo biznesowe i bliska współpraca to wiodące przesłania JAFP, który prowadził będzie działania nakierowane na integrację podmiotów produkcyjnych i przetwórczych oraz wypracowanie zasad kooperacji gospodarczej, korzystnych dla wszystkich interesariuszy rynku, działających w całym łańcuchu wartości. JAFP oferował będzie szeroki zakres usług, zarówno w obszarze związanym z obrotem płodami rolnymi i ogrodniczymi, jak też usługami wspierającymi.
Długofalowe planowanie oraz stała współpraca z rolnikami, ogrodnikami, lokalnymi przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi oraz instytucjami wspierającymi sektor rolniczy i ogrodniczy, pozwoli na stworzenie narzędzi do systemowego wspierania zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całych grup organizujących się w łańcuchy wartości, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu częstochowskiego.

JURAJSKI AGRO FRESH PARK będzie mógł tworzyć produkty flagowe lub wspierać podmioty przetwórcze, które będą kojarzone z regionem częstochowskim. Planowane są: sortowanie, przechowalnictwo, przetwórstwo, etykietowanie, certyfikacja produktów, pakowanie i branding.

Dysponując pełnym spektrum produktów rolniczych i wyrobów przetworzonych z regionu, kraju oraz z importu, JAFP będzie mógł prowadzić działalność redystrybucyjną na terenie całej Polski, a istniejące nadwyżki wyrobów regionalnych wysyłać z powodzeniem na eksport.
Na terenie Polski funkcjonuje kilkanaście rynków hurtu, popularnie określanych jako "giełda rolno-spożywcza". Działają w modelu tradycyjnym: firmy te nie są właścicielami sprzedawanych towarów, a jedynie organizują warunki do prowadzenia sprzedaży. Koncepcja JAFP jest znacznie szersza. To innowacyjne przedsięwzięcie na rynku rolno-spożywczym w Polsce, które niewątpliwie wpłynie na jego rozwój i wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego.

logo RFG sm


Zarząd

Robert Nowak - Prezes Zarządu
Monika Pohorecka - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Teresa Ewa Pala - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Mariusz Ciechomski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Stanisław Nowakowski - Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Piotr Susłowicz - Członek Rady Nadzorczej
Ewelina Katarzyna Mikulska - Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Jurajski Agro Fresh Park S.A.

ul. Mykanowska 8A 42-240 Kościelec
tel. 34 344 07 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.jafp.pl