Regionalny Fundusz Gospodarczy zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w prowadzonej działalności. RFG S.A. udziela pożyczek dla firm z sektora Mikro, Małych, Średnich i Dużych Przedsiębiorców.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. udziela pożyczek inwestycyjnych, obrotowych oraz służących refinansowaniu zobowiązań

 

Pożyczki inwestycyjne - wsparcie finansowe z przeznaczeniem na realizacje inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, pojazdów itp.) zakup lub wznoszenie budowli (budynków biurowych czy hal magazynowych, produkcyjnych).

 

Pożyczka obrotowa - wsparcie finansowe udzielane w okresie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie.

 

Pożyczka służąca refinansowaniu zobowiązań - służąca finansowaniu realizacji co najmniej jednego celu związanego bezpośrednio z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą tj:
a) podniesienie mobilności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy,
b) nabycie, wytworzenie lub modernizacja przez Przedsiębiorcę stanowiących jego własność rzeczowych aktywów trwałych, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Przedsiębiorcy,
c) tworzenie nowych miejsc pracy,
d) wdrożenie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych w przedsiębiorstwie Przedsiębiorcy, realizowanie celów gospodarczych ukierunkowanych na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy, w szczególności poprzez zwiększenie bazy zasobów osobowych, majątkowych lub organizacyjnych.


CO NAS WYRÓŻNIA:

   • Kwota pożyczki:  100.000,00 zł  – 5. 000 000,00 zł
   • Okres spłaty pożyczki - maksymalnie 60 miesięcy
   • Okres karencji w spłacie kapitału - do 12 miesięcy
   • Elastyczne formy zabezpieczenia
   • Dogodne warunki spłaty
   • Oprocentowanie ustalane w oparciu o wysokość stopy referencyjnej Komisji Europejskiej
   • Marża i prowizja uzależnione od poziomu zdolności, ryzyka oraz sposobu zabezpieczenia pożyczki