Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji inwestycji - Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 48 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową dla OW "Leśna Radość" w Jastrzębiu koło Poraja, ul. Wojska Polskiego 79

Oferty można składać w siedzibie Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie ul. Aleja Pokoju 44, w terminie do dnia 07.04.2023 roku do godziny 12:00.

Oferty otrzymane po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania wraz z załącznikami.

pdf

LR SIWP

Rozmiar: 4.97 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

LR Załącznik nr 1 Zakres i wymagania

Rozmiar: 10.80 mb
Data dodania: 16-05-2023
doc

LR Załacznik nr 2 Formularz ofertowy

Rozmiar: 52.74 kb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

LR Załacznik nr 4 Wzór Umowy

Rozmiar: 7.47 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

LR Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna

Rozmiar: 1.25 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

LR Odpowiedzi na pytania

Rozmiar: 83.90 kb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Pytania i odpowiedzi LR 1

Rozmiar: 99.05 kb
Data dodania: 16-05-2023