Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji inwestycji: Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN z budową linii kablowej nN oraz wymiana odcinka linii kablowej SN w celu usunięcia kolizji z projektowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z garażem podziemnym w mieście Częstochowa przy ul. Botanicznej.

Oferty można składać w siedzibie Spółki Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Częstochowie ul. Aleja Pokoju 44, w terminie do dnia 02.09.2022 roku do godziny 14:00.

Oferty otrzymane po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu.

Poniżej Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania wraz z załącznikami.

pdf

SIWP nN SN Botaniczna

Rozmiar: 4.87 mb
Data dodania: 16-05-2023
doc

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Rozmiar: 51.20 kb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załacznik nr 2 - oświadczenie

Rozmiar: 376.60 kb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załącznik nr 3 Wzór Umowy

Rozmiar: 7.04 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Rozmiar: 1.24 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załącznik nr 5 Projekt Zagospodarowania

Rozmiar: 8.08 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załącznik nr 6 Projekt Arch-Budowlany

Rozmiar: 9.63 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załącznik nr 7 Zaświadczenie o braku sprzeciwu

Rozmiar: 1.06 mb
Data dodania: 16-05-2023
pdf

Załącznik nr 8 Przedmiar

Rozmiar: 76.17 kb
Data dodania: 16-05-2023