Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. posiada około 65 ha gruntów, w tym nieruchomości zabudowane, nieruchomości niezabudowane oraz obiekty turystyczne położone na terenie województwa śląskiego.


Tereny inwestycyjne RFG S.A. położone w Częstochowie, to ponad 14 ha, według zapisów miejscowych planów oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy (Uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 825/LI/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku) są to tereny o funkcji przemysłowej oraz o funkcji przemysłowo – usługowej.
W ofercie posiadamy tereny o zróżnicowanej powierzchni, dobrze uzbrojone (woda pitna, woda przemysłowa, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowo –przemysłowa) i bardzo dobrze skomunikowane (drogi miejskie, bocznica kolejowa). Tereny położone są w odległości ok. 4,5 km od Drogi Krajowej nr 1; ok. 6 km od planowanego węzła Autostrady A1; ok. 6 km od centrum Częstochowy.
W niedalekiej odległości znajdują się regionalne porty lotnicze: Katowice - Pyrzowice (ok. 50 km od Częstochowy) i Kraków - Balice (ok. 115 km od Częstochowy) oraz węzeł kolejowy Warszawa – Katowice (ok. 3 km).

Na terenie województwa śląskiego RFG S.A. dysponuje obiektami wypoczynkowymi: Jurajska Przystań i Leśna Radość, które są zlokalizowane na ternie Jury Krakowsko - Częstochowskiej, nad malowniczo położonycm Zalewem Poraj.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje pożyczki dla firm, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju firm na terenie miasta i regionu. Pożyczki dedykowane są przede wszystkim dla firm z sektora MŚP, umożliwiają pozyskanie finansowania na realizację projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Opisy nieruchomosci

Nieruchomość ul. Bojemskiego

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowiąca działki nr 2/730, 2/275, 2/259, 3/373 o łącznej powierzchni 16 479 m. kw, obręb 302 zlokalizowana jest wstrefie ekonomicznej pośredniej m. Częstochowy - dzielnica Zawodzie - Dąbie, w obrębie terenów zabudowy przemysłowej o charakterze produkcyjno-usługowym.

bojemskiego-mapka2
bojemskiego-mapka1

 

Nieruchomość Al. Pokoju/ul. Brzegowa

Działka nr ewidencyjny 62, obręb 265, o powierzchni 4,4484 ha oraz działka nr 28, obręb 266, o powierzchni 1,4488 ha. Łącznie 5,8972 ha. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży łącznie z udziałem w drodze dojazdowej działkach 29/4 oraz 29/5.
Nieruchomości objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (nr uchwały Rady Miasta Częstochowy 264/XVII/2011; (przeznaczenie P - tereny zabudowy produkcyjnej)

brzegowa
brzegowa-dz28-i-62
brzegowa-rys-planu33

 

Nieruchomość ul. Kucelińska

Nieruchomość położona w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w obrębie 302 składa się z następujących działek:
- nr ewidencyjny 9/11 o powierzchni: 0,7678 ha
- nr ewidencyjny 9/14 o powierzchni: 1,1946 ha
- nr ewidencyjny 9/29 o powierzchni: 0,9035 ha
- nr ewidencyjny 9/40 o powierzchni: 0,0295 ha
Powierzchnia kompleksu po połączeniu 2,8954 ha.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje obszar zabudowy produkcyjnej oraz usługowej z produkcją.

kucelinska-widok-z-lotu-ptaka
kucelinska-29
kucelinska-1114
kucelinska-wymiary

 

 

Nieruchomość w rejonie ul. Kucelińskiej

Działka nr 13 obręb Częstochowa-383 o powierzchni 1,6477 ha.
Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie enklawy trwałych użytków zielonych położonej w sąsiedztwie terenów przemysłowych Huty Częstochowa, terenów rozproszonej zabudowy jednorodzinnej oraz terenów przyrzecza Kucelinki.

 

dziaka-13-obrb383